فنرهای فشاری متداول ترین فنرهای در صنایع بوده، به تنهایی ۵۰-۶۰ درصد حجم تمامی فنرهای تولید شده را به خود اختصاص می‌دهند. این فنرها از لحاظ ذخیره سازی انرژی به ازای واحد حجم ماده از جمله مؤثرترین و کاراترین انواع فنرهای موجود بوده و از نظر تولید نیز ساده و ارزان می‌باشند و امکان ساخت آنها با تلورانس‌های بالای نیرو و ابعاد وجود دارد. به همین دلیل کارهای تحقیقاتی فراوانی در مورد فنرهای فشاری صورت گرفته است و اندوخته ارزشمندی از اطلاعات قابل اطمینان و فرمول‌های طراحی در این مورد وجود دراد که اگر اطلاعات به درستی مورد استفاده قرار بگیرد طراح می‌تواند نسبت به درستی و کارا بودن طراحیش مطمئن باشد. از لحاظ تاریخی فنرفشاری، شکلی توسعه یافته از فنر با کاهش فضای بار اعمالی است که به شکل مارپیچ پیچیده شده است تا نیرو به طور محوری اعمال گردد .

در واقع فنرهای فشاری همان توسعه یافته ی یک میله ساده است ، برای استفاده بهتر از فضای موجود ، خود میله به صورت مارپیچ می شود تا بتواند فشار را به صورت محوری تحمل کند. معمولا انواع بیشتر فنر کوچک از همین نوع فشاری می باشد. فنرهای فشاری را با دستگاه های مدرن که به سیستم های کنترلی بسیار دقیق مجهز هستند تولید می کنند.