فنرهای پیچشی رایج ترین نوع فنر بوده و در اصل یک میله فلزی سخت و محکم می باشد که حول یک محور پیچیده است. فنر پیچشی ها باز و بسته می شوند تا جا به جایی چرخ ها را جذاب کنند. در این نوع از فنر، میله فولادی نه جمع شده و نه خم می شود بلکه در خود می پیچد ، میله پیچشی که یک میله صاف یا L شکل است به صورت عرضی در یک سمت به شاسی وصل شده و در سمت دیگر به قسمت متحرکی از سیستم تعلیق متصل می شود ، در هنگام مواجه با ضربه، میله پیچشی در خود پیچ خورده و رفتار یک فنر را از خود بروز می دهد‌.

فنر پیچشی Torsion spring یکی از انواع فنرها می باشد که برای ذخیره و انتقال انرژی چرخشی طراحی شده است . فنرهای پیچشی برعکس فنرهای فشاری و کششی که با نیروی فشار و کشش عمل می کنند ، با نیروی چرخشی کار می کنند. به این صورت که در فنر پیچشی، سیم فنر جمع یا خم نمی شود، و همانطور که از اسم آن پیداست، فنر در هنگام عملکرد برای انتقال انرژی می چرخد.

فنرهای پیچشی دارای یک بدنه اصلی در مرکز و دو شاخک می باشند. مکانیسم عملکرد آنها به گونه ای است که محور اصلی دستگاه را ( چه ساده چه پیچیده ) به وسیله ی بدنه اصلی در جای خود ثابت نگه می دارد و پایه ها  را حول محور اصلی به حرکت در می آورد .

فنر پیچشی - فولاد فنر