2

این فنرها به وسیله ی قلاب هایی که در یک یا دو سر آن وجود دارد به قطعات متصل می گردد گام حلقه های این نوع فنر ها مساوی با قطر آنها است.فنرهای کششی مارپیچی طوری ساخته شده وگام انها به نحوی انتخاب گردیده که بتوانند با نیروهای قابل ملاحظه کار کنند.این فنر ها در نیروسنجها و نگهدارنده ورق در گیوتینها مورد استفاده قرار می گیرد. و در انواع مختلف و مفتولی می باشد با ضخامتهای ۰٫۱۵ میلیمتر تا ۴۰ میلیمتر و قطر خارجی ۱٫۵ میلیمتر تا ۶۵۰ میلیمتر و طول ۱٫۵ میلیمتر تا اندازه دلخواه نسبت به کارایی آن در اشکال مختلف تولید شود. موارد استفاده آن بیشتر در صنایع پزشکی ، آزمایشگاهی و خودرویی می باشد.